Humorbok, Bealljecohkka Forlag 2007.

Boken består av e-post som er sendt ut av Ruben, en fiktiv karakter som nylig er skilt og pensjonert. E-postene har han sent ut til butikkjeder, politiske partier, informasjonskontor og organisasjoner. Selv om henvendelsene kan være brautende og latterlige, får han svar.